Werken met formules > Formules herschrijven
1234567Formules herschrijven

Testen

Opgave 19

Schrijf deze formules zo, dat is uitgedrukt in .

a

b

c

Opgave 20

Werk eerst de haakjes uit en ontbind daarna in factoren.

a

b

Opgave 21

Goed of fout? Verbeter de foute uitwerkingen of ontbindingen. Laat bij de goede uitwerkingen zien waarom ze goed zijn.

a

b

c

d

, mits .

Opgave 22

Schrijf als één breuk:

a

b

c

d

verder | terug