Werken met formules > Formules herschrijven
1234567Formules herschrijven

Theorie

Uitdrukkingen kun je herleiden (of herschrijven) met rekenregels. Zo is de uitdrukking te herleiden tot .
Als je in beide uitdrukkingen dezelfde waarden voor de variabelen en invult, geven ze een gelijke waarde als uitkomst. De uitdrukkingen zijn dus gelijkwaardig.

Formules kunnen ook gelijkwaardig zijn.
Zo zijn en gelijkwaardig, want als je dezelfde waarden voor respectievelijk invult, zijn beide formules tegelijk "waar" of "niet waar" . En daarom zijn dit gelijkwaardige formules.

Formules blijven gelijkwaardig als je de gewone rekenregels toepast, zoals haakjes wegwerken, ontbinden in factoren en rekenen met breuken. Ook mag je:

 • aan beide zijden van een isgelijkteken hetzelfde optellen of aftrekken;

 • aan beide zijden van een isgelijkteken met hetzelfde vermenigvuldigen of delen (behalve vermenigvuldigen of delen met );

 • de uitdrukkingen aan beide zijden van het isgelijkteken verwisselen.

Hier zie je nog een keer de rekenregels voor werken met haakjes en breuken:

 • haakjes wegwerken (ook wel "haakjes uitwerken" ):

 • ontbinden in factoren:

  met en (de productsommethode)

 • breuken optellen/aftrekken:

 • breuken vermenigvuldigen (ga ervan uit dat er nergens door wordt gedeeld):

 • breuken delen:
  of

verder | terug