Werken met formules > Vergelijkingen
1234567Vergelijkingen

Inleiding

Een architect wil een goede trap ontwerpen. Hij gebruikt daarvoor de formule: `2` · optrede + aantrede = paslengte. Hij gaat uit van een paslengte van `70`  cm. Voor de optrede wil hij `16`  cm nemen. Vult hij deze gegevens in de formule in, dan krijgt hij de vergelijking:
`32` + aantrede = `70` .
Hij kan dus als aantrede nemen: aantrede = `70 -32 =38`  cm.
Op deze manier heeft hij de vergelijking opgelost. Het getal `38` maakt de vergelijking kloppend: `32 +38 =70` .

Je leert in dit onderwerp:

  • systematisch vergelijkingen met één variabele oplossen met al bekende oplossingsmethoden;

  • vergelijkingen oplossen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met variabelen (met 'letters');

  • eenvoudige algebraïsche technieken zoals terugrekenen, de balansmethode bij vergelijkingen en werken met haakjes.

verder | terug