Werken met formules > Ongelijkheden
1234567Ongelijkheden

Inleiding

Als je wilt weten bij welke windsnelheid een windmolen meer dan bijvoorbeeld `20` kW aan vermogen levert, dan moet je een ongelijkheid oplossen. Hetzelfde geldt als je wilt weten vanaf hoeveel gereden kilometer per jaar een auto op benzine duurder is dan één op diesel. Over het oplossen van ongelijkheden gaat dit onderdeel.

Je leert in dit onderwerp:

  • ongelijkheden systematisch algebraïsch oplossen.

  • ongelijkheden oplossen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • grafieken maken met de grafische rekenmachine bij formules die het verband tussen twee variabelen beschrijven;

  • vergelijkingen systematisch oplossen, zowel algebraïsch als met de grafische rekenmachine.

verder | terug