Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Inleiding

Je hebt al met formules gewerkt. Soms beschrijft een formule een verband tussen twee variabelen. Voer je voor de éne een getal in, kun je vaak de andere variabele uitrekenen. Komt er dan telkens precies één uitkomst (en niet meerdere), dan spreek je van een functie. In dit deel zal worden ingegaan op wat een functie nou precies is. En hoe je er een grafiek bij kunt (laten) maken.

Je leert in dit onderwerp:

  • wat een functie en een functievoorschrift zijn;

  • grafieken van functies tekenen/plotten;

  • nulpunten berekenen van functies;

  • snijpunten van grafieken met de grafische rekenmachine berekenen.

Voorkennis:

  • met formules werken: erin invullen en ze herleiden;

  • eenvoudige vergelijkingen oplossen.

verder | terug