Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

kiloWatt.

b

c

Bijvoorbeeld op de horizontale as en op de verticale as .

Opgave 1
a

Bereken betekent hetzelfde als:

Bereken de functiewaarde bij invoerwaarde .

Bereken de invoerwaarde bij functiewaarde .

Bereken de functiewaarde als .

Bereken de invoerwaarde als .

b

c

Van tot kW.

d

geeft en dus .

Ongeveer m/s.

Opgave 2
a

en dus .

b

c

en .
en

d

geeft .

Ongeveer km/h.

Opgave 3
a

Bijvoorbeeld geeft .

b

c


d

Voer in: Y1=√(100-X^2) en Y2=-√(100-X^2)
Venster bijvoorbeeld: en

e


Opgave 4
a

b

Ja, bij elk gewicht hoort precies één tarief (boven gram is het geen brief meer, maar een pakket).

c

Nee, je weet alleen in welke gewichtscategorie de brief zit.

d

e

Bij elke waarde van horen meerdere waarden van .

Opgave 5
a

geeft en dus .

b

en .

c

geeft en dus.

Opgave 6

Bij de grafieken A, C en D.

Bij B zijn er voor bepaalde waarden van meerdere waarden van . Dit staat haaks op de definitie van een functie. Bij A, C en D is sprake van een functie.

Opgave 7
a

Nee, deze vensterinstellingen zijn ongeschikt.

b

c

d

Venster bijvoorbeeld: en

e

De grafieken hebben twee snijpunten.

f

Algebraïsch:

geeft ofwel en dus .

en .

De snijpunten zijn en .

Met de GR heb je als het goed is hetzelfde gevonden.

Opgave 8
a

De nulpunten van zijn .
De nulpunten van zijn .

b

Voer in: Y1=(X^2-4)(X^2-9) en Y2=-X^2-X+6
Venster bijvoorbeeld: en

c

, , en .

d

Opgave 9
a

b

geeft en dus .

c

Venster bijvoorbeeld: en

d

Ja. Er zijn geen tegenvoorbeelden.

e

Nee, bijvoorbeeld voor geldt (zie antwoord bij b).

Opgave 10
a

Bij elke waarde van hoort precies één waarde van .

b

c

d

geeft .

Maximaal m3.

Opgave 11
a

Nulpunten: en en top .

b

Venster bijvoorbeeld: en

c

geeft en dus .

Dus snijpunten: en .

Opgave 12
a

geeft .

Nulpunten van : .

geeft .

Nulpunten van : en .

b

Venster bijvoorbeeld: en .

c

GR: en

d

Opgave 13
a

geeft en .

Nulpunten: en .
Venster bijvoorbeeld: en .

b

geeft .

Nulpunten: en .
Venster bijvoorbeeld: en .

c

geeft en dus .

Nulpunten: en .
Venster bijvoorbeeld: en .

d

geeft en dus .

Nulpunt: .
Venster bijvoorbeeld: en .

Opgave 14Cilindrisch blikje
Cilindrisch blikje
a

b

Venster bijvoorbeeld: en

c

Voer in: Y2=1000

Met intersect vind je .

Je kunt dit ook algebraïsch oplossen:

geeft en cm.

Opgave 15De baan van een afgeschoten kogel
De baan van een afgeschoten kogel
a

geeft .
Dus na meter.

b

Venster bijvoorbeeld: en .

c

meter

d

Met de optie intersect vind je en .
Dus als , is de hoogte van de kogel hoger dan meter.

Opgave 16
a

b

c

Opgave 17
a

Bij de grafieken A en B.

b

Bij de grafieken B en C.

verder | terug