Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Toepassen

Opgave 14Cilindrisch blikje
Cilindrisch blikje

Voor de inhoud van een cilindervormig blikje geldt: . Van een bepaalde serie blikjes is bekend dat de hoogte even groot is als de diameter.

a

Voor deze serie blikjes is een functie van . Schrijf het bijpassende functievoorschrift op.

b

Neem aan dat . Breng nu de grafiek van de functie in beeld. Schrijf de geschikte vensterinstellingen op.

c

Bij welke geldt: cm3?

Opgave 15De baan van een afgeschoten kogel
De baan van een afgeschoten kogel

De baan van een afgeschoten kogel wordt gegeven door , waarin de hoogte in meter van de kogel boven de begane grond en de horizontale afstand in meter tot de plaats waar de kogel is afgeschoten.

a

Bereken na hoeveel meter de kogel weer op de grond komt.

b

Breng de baan van de kogel in beeld. Schrijf de daarbij behorende vensterinstellingen op.

c

Hoe hoog komt de kogel maximaal?

d

Voor welke -waarden is de hoogte van de kogel hoger dan  meter? Geef je antwoord in gehelen nauwkeurig.

verder | terug