Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Verwerken

Opgave 9

Gegeven is de functie .

a

Bereken .

b

Bereken de -waarden waarvoor .

c

Bij welke vensterinstellingen krijg je de nulpunten en de toppen van de grafiek van in beeld?

d

Hoort bij elke waarde van precies één waarde van ? Of kun je tegenvoorbeelden vinden?

e

Hoort bij elke waarde van precies één waarde van ? Of kun je tegenvoorbeelden vinden?

Opgave 10

Voor het gebruik van water betaal je jaarlijks € 35,00 en nog € 0,77 per verbruikte kubieke meter (m3) water. De jaarlijkse kosten (in euro's) hangen af van het aantal m3 () dat je verbruikt.

a

Waarom is een functie van ?

b

Bereken .

c

Stel het functievoorschrift op.

d

De meeste gezinnen betalen minder dan € 500,00 per jaar voor hun waterverbruik. Hoeveel kubieke meter water gebruiken die gezinnen op zijn hoogst?

Opgave 11

Gegeven zijn de functies en .

a

Bereken de nulpunten en de top van de grafiek van .

b

Breng de grafieken van en in beeld met de grafische rekenmachine. Schrijf op bij welke vensterinstellingen de nulpunten en toppen van beide functies goed zichtbaar zijn.

c

Bereken algebraïsch in twee decimalen nauwkeurig de snijpunten van beide grafieken.

Opgave 12

Gegeven zijn de functies en .

a

Bereken algebraïsch van beide functies de nulpunten.

b

Breng nu beide grafieken in beeld. Schrijf op welke vensterinstellingen je gebruikt om alle nulpunten en toppen in beeld te krijgen.

c

Bepaal de snijpunten van de grafieken van beide functies in één decimaal nauwkeurig.

d

Los op: .

Opgave 13

Je ziet vier functievoorschriften. Bereken telkens eerst algebraïsch de nulpunten van de functie. Schrijf vervolgens de vensterinstellingen op waarmee de grafiek goed in beeld komt.

a

b

c

d

verder | terug