Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Verkennen

Opgave V1

Je ziet op veel plaatsen windmolens die elektriciteit opwekken. Het vermogen dat zo'n molen levert, hangt af van de dubbele wieklengte en van de windsnelheid . Het vermogen van een bepaald type windmolen kun je weergeven met de formule .

In deze formule is het (gemiddelde) vermogen in kiloWatt (kW), de (gemiddelde) windsnelheid in meter per seconde (m/s) en de diameter van de cirkel die de uiterste punt van een wiek maakt bij het draaien in meter (m).

a

Hoeveel bedraagt het opgewekte vermogen bij een diameter van meter en een windsnelheid van meter per seconde?

Ga uit van een windmolen met een diameter van m.

b

Hoe komt de formule voor het vermogen als functie van de windsnelheid er dan uit te zien?

c

Bij welke instellingen van het venster krijg je de grafiek van als functie van goed in beeld? Houd daarbij rekening met in Nederland voorkomende windsnelheden.

verder | terug