Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Testen

Opgave 16

Gegeven zijn de functies en

a

Bereken .

b

Bereken algebraïsch de nulpunten van .

c

Los op: . Rond af op één decimaal.

Opgave 17

A

B

C

Je ziet hier drie grafieken in het -assenstelsel van een grafische rekenmachine.

a

Bij welke van deze grafieken is een functie van ?

b

Bij welke van deze grafieken is een functie van ?

verder | terug