Functies en grafieken > Het begrip functie
123456Het begrip functie

Theorie

Bij een formule zoals vind je bij elke mogelijke waarde van precies één waarde van . In dat geval is een functie van met functievoorschrift .

Bij een functie kun je een tabel maken en een grafiek tekenen. De invoerwaarden komen op de horizontale as, de -as. De uitkomsten heten functiewaarden. De functiewaarde bij is bijvoorbeeld . Functiewaarden komen op de -as.

Voor wordt ook wel gebruikt. is dan een functie van die heet. is dus geen variabele, maar de "naam" van een functie. In praktijksituaties gebruik je vaak letters die verwijzen naar de betekenis van de variabelen. Bijvoorbeeld voor tijd, voor lengte, voor inhoud, voor snelheid, voor vermogen, enzovoort. De grafische rekenmachine werkt standaard met X voor invoerwaarden en Y voor functiewaarden.

De nulpunten van een functie zijn de invoerwaarden waarbij de functiewaarde (de uitkomst dus) is. Een nulpunt is dus een getal. Een nulpunt wordt ook wel nulwaarde genoemd. Bij de gegeven functie kun je de -waarden van de nulpunten van deze functie vinden door uit te rekenen. De nulpunten van deze functie zijn en .

verder | terug