Functies en grafieken > Domein en bereik
123456Domein en bereik

Verwerken

Opgave 10

Bepaal van de volgende functies het domein en het bereik. Noteer ze als interval met eventuele benaderingen in twee decimalen nauwkeurig.

a

`f(x)=x^2-x-6`

b

`g(x)=x^2(x-2 )(x-3 )`

c

`h(x)=x^3-6 x`

d

`k(x)=1 +2 sqrt(2x - 3)`

Opgave 11

Gegeven is de functie `f` met `f(x)=text(-)2 (x-10 ) ^2+60` met domein `[0 , 40 ]` .

Bepaal het bereik van `f` .

Opgave 12

Je ziet de grafieken van de functies `f` en `g` met `f(x)=x^2-2 x^4` en `g(x)=text(-) x^2` met de standaardinstellingen van het venster.

a

Bereken algebraïsch de nulpunten van `f` .

b

De standaardinstellingen zijn niet erg gelukkig gekozen als je de toppen en de nulpunten van beide functies wilt zien. Kies betere instellingen en bepaal de toppen van de grafiek van `f` .

c

Bepaal van beide functies het bereik.

d

Bereken algebraïsch de snijpunten van de grafieken van `f` en `g` .

Opgave 13

Een vuurpijl wordt vanaf de grond afgeschoten. De hoogte boven de grond hangt af van de tijd tot hij uit elkaar spat. Er geldt: `h(t)=40 t-5 t^2` . Hierin is `h` de hoogte boven de grond in meter en `t` de tijd in seconden.

a

De vuurpijl spat na `6` seconden uit elkaar. Hoe hoog komt hij maximaal?

b

Schrijf het domein en bereik van deze functie op, rekening houdend met de beschreven situatie.

c

Op welke hoogte spat de vuurpijl uit elkaar?

d

Hoeveel seconden is de vuurpijl hoger dan `40` meter hoogte?

e

Waarom is de getekende grafiek niet de baan van de vuurpijl?

Opgave 14

Een handelaar heeft wekelijks `400` exemplaren van een bepaald product in de verkoop. Hij heeft geen concurrentie, dus de hoeveelheid `q` die hij verkoopt, hangt alleen af van de prijs `p` die hij per exemplaar vraagt.
Er geldt: `q=400 -0,5 p` .

a

Geef een formule voor de opbrengst `R` als functie van de prijs `p` .

b

Welke waarden kan `p` aannemen?

c

Welke waarden kan `R` aannemen?

Opgave 15

De boog onder een brug heeft de vorm van de grafiek van `h(x)=sqrt(25 -x^2)` (met `x` en `h` in meter).

a

Welke waarden voor `x` kun je hier invullen?

b

Wat zijn de maximale en de minimale waarden van `h` ?

verder | terug