Functies en grafieken > Domein en bereik
123456Domein en bereik

Voorbeeld 3

Een keeper schopt de bal in de lucht. Voor de hoogte van de bal `h` in meter na `t` seconden geldt `h(t)=text(-)3,5t^2+14,7t+0,8` .
Benader het domein en bereik van `h` in twee decimalen nauwkeurig.

> antwoord

De grafiek van `h` is een bergparabool en het domein en bereik daarvan worden bepaald door de situatie.

Je weet dat `t ge 0` . Verder snijdt de grafiek de horizontale as bij `t~~4,25` . Dus het domein (afgerond op twee decimalen) is `[0; 4,25]` .

Voor het bereik moet je de top van de grafiek bepalen. Met de grafische rekenmachine vind je dat er een maximum is van `16,235` . Omdat de bal op de grond komt is de minimale waarde `0` . Dus het bereik is `[0; 16,235]` .

Opgave 8

Bekijk Voorbeeld 3.

a

Maak zelf de grafiek van de gegeven functie en laat je grafische rekenmachine de twee nulpunten berekenen.

b

Bepaal ook het maximum van deze functie met behulp van de grafische rekenmachine.

c

Bereken hoeveel seconden de bal meer dan `10` meter boven de grond is.
Geef je antwoord in twee decimalen nauwkeurig.

d

Schrijf nu ook het domein en het bereik op van de functie `f(x)=text(-)3,5x^2+14,7x+0,8` zonder beperkingen voor `x` .

Opgave 9

Bekijk de baan van een kogel die door een kogelstoter zo ver mogelijk wordt gestoten. De kogel komt `14` meter ver. Het hoogste punt van de baan zit `4` meter boven de grond. De baan van de kogel kan worden beschreven met de formule `h ( x ) = text(-)0,0625 ( x - 6 ) ^2 + 4` waarin `h` de hoogte van de kogel boven de grond is en `x` de afstand is die het punt op de grond recht onder de kogel heeft afgelegd vanaf het moment van loslaten.

a

Laat zien dat de kogel inderdaad `14` meter ver komt.

b

Welke invoerwaarden zijn hier zinnig? Schrijf het domein van `h(t)` op.

c

Laat zien dat het hoogste punt van de baan inderdaad `4` meter boven de grond zit.

d

Welke functiewaarden zijn hier zinnig? Schrijf het bereik van deze functie op.

verder | terug