Functies en grafieken > Domein en bereik
123456Domein en bereik

Testen

Opgave 18

Breng de grafiek van deze functies in beeld met de standaardinstellingen van het venster. Schrijf het domein en bereik van deze functies op.

a

`f(x)=4 - (x-2 ) ^2`

b

`g(x)=4`

c

`h(x)= 2 + sqrt(4 - x)`

Opgave 19

Gegeven is het functievoorschrift `y(x)=x^4-8 x^2` .

a

Bereken `y(3 )` en `y(text(-)3 )` .

b

Bereken exact de nulpunten van `y(x)` .

c

Bepaal met behulp van de grafische rekenmachine de toppen van de grafiek en schrijf het bereik van deze functie op.

verder | terug