Functies en grafieken > Bijzondere functies
123456Bijzondere functies

Verwerken

Opgave 11
a

Stel het functievoorschrift op van de lineaire functie waarvan de grafiek door de punten en gaat.

b

Stel een voorschrift op van de lineaire functie waarvan de grafiek door de punten en gaat.

c

Gegeven is dat een lineaire functie is en en . Stel het functievoorschrift op van .

Opgave 12

Los de vergelijking exact op.

Opgave 13

Twee cilindervormige kaarsen worden tegelijkertijd aangestoken. Ze branden gelijkmatig op. Een uur na het aansteken heeft kaars een lengte van  centimeter en is kaars nog centimeter lang. uur na het aansteken worden beide kaarsen opnieuw gemeten. Kaars is dan centimeter en kaars is dan nog centimeter lang.

a

Stel voor elk van deze kaarsen een formule op voor de lengte in centimeter als functie van de brandtijd in uren.

b

Hoeveel uur na het aansteken zijn beide kaarsen even lang?

c

Hoeveel uur na het aansteken verschillen ze cm in lengte?

Opgave 14

Gegeven is de functie met .

a

In welk punt heeft de grafiek van deze functie een knik?

b

Schrijf het functievoorschrift in gesplitste vorm, zonder absoluutstrepen.

c

Los op: .

Opgave 15

De grafiek van de functie met gaat door de punten , en .

Bepaal de waarden van de parameters en .

verder | terug