Functies en grafieken > Bijzondere functies
123456Bijzondere functies

Testen

Opgave 18

Je ziet de grafieken van de jaarlijkse kosten van twee verschillende auto’s. Auto A was duurder in de aanschaf dan auto B en heeft mede daarom hogere vaste kosten per jaar, maar is per gereden kilometer iets goedkoper.

a

Stel voor beide auto’s een passende formule op voor de jaarlijkse kosten als functie van het aantal gereden kilometers.

b

Bereken algebraïsch vanaf welk aantal gereden kilometers per jaar het voordeliger is om auto A aan te schaffen. Geef je antwoord in honderdtallen nauwkeurig.

Opgave 19

De grafiek van een lineaire functie gaat door de punten en .

Stel een passend functievoorschrift op.

Opgave 20

Gegeven is de functie met .

a

Waarom kent de grafiek van twee knikpunten?

b

Schrijf het functievoorschrift zonder absoluutstrepen in gesplitste vorm.

c

Wat is het bereik van deze functie?

d

Los op: .

verder | terug