Functies en grafieken > Bijzondere functies
123456Bijzondere functies

Theorie

Er bestaan veel verschillende soorten functies.
Een lineaire functie heeft een functievoorschrift van de vorm , met:

  • het hellingsgetal;

  • het begingetal, de functiewaarde bij .

De grafiek van een lineaire functie is een rechte lijn door en . Voor "hellingsgetal" wordt wel het woord richtingscoëfficiënt gebruikt, want dit getal bepaalt de richting van de grafiek.

Je noemt een familie van functies (in dit geval de familie van de lineaire functies). Het gaat daarbij om een verband tussen de variabelen en . en noem je parameters. Zo heb je ook de familie van de kwadratische functies.

De absolute waarde van een getal is de waarde ervan zonder (min)teken. Zo is: en . Dit komt omdat beide getallen dezelfde (positieve) afstand tot hebben: ze zijn elkaars tegengestelde. Voor de wiskundige notatie van de absolute waarde van gebruik je absoluutstrepen, de meeste rekenmachines gebruiken: abs(x). De meest eenvoudige absoluutfunctie is:
.
De grafiek heeft een knik bij .

Het grootste gehele getal kleiner of gelijk aan heet de entier (Frans voor "geheel" ) van . De entier van is hetzelfde als die van en die van , namelijk .

Hierbij past de entierfunctie of integerfunctie. Deze functie rondt elke -waarde naar beneden af op een gehele waarde. Je schrijft: . De grafiek vertoont sprongen, het is een trapgrafiek. Je ziet de grafiek getekend, let goed op de open en de gesloten rondjes. Het domein van de entierfunctie is . Het bereik is .

verder | terug