Functies en grafieken > Samengestelde functies
123456Samengestelde functies

Verwerken

Opgave 9

Gegeven zijn de functies , en met , en met domein

a

Bereken , en .

b

Geef de functievoorschriften van , en .

c

Geef het functievoorschrift van .

d

Bepaal het functievoorschrift van .

e

Controleer je antwoorden bij c en d door na te gaan dat voor alle .

Opgave 10

Maak bij elk van de volgende functies een rekenschema (als dat mogelijk is) en een terugrekenschema. Schrijf het functievoorschrift en het domein van de inverse functie op.

a

b

c

met

d

met

e

Opgave 11

Welke van de functies zijn elkaars inverse functie?

  • met domein

  • met domein

  • met domein

  • met domein

  • met domein

Opgave 12

Gegeven zijn de functies en .
Voor welke geldt ?

Opgave 13

Gegeven is de functie . De grafiek van snijdt de grafiek van bij .
Bereken .

Opgave 14

Bepaal bij de genoemde functies zo mogelijk de inverse functie. Als de inverse functie niet bestaat, beredeneer dan waarom niet.

a

b

c

met

verder | terug