Functies en grafieken > Samengestelde functies
123456Samengestelde functies

Voorbeeld 2

Voor een toets kun je maximaal punten krijgen. Het cijfer wordt berekend met de formule . Hierin is het behaalde aantal punten. Je ziet dat een lineaire functie is van .
Uit welke basisbewerkingen bestaat ? Stel een formule op voor als functie van .

> antwoord

De basisbewerkingen zijn achtereenvolgens:

  • delen door ;

  • vermenigvuldigen met ;

  • optellen.

Om als functie van te kunnen schrijven, ga je terugrekenen (denk om de omgekeerde volgorde):

  • aftrekken;

  • delen door ;

  • vermenigvuldigen met .

Je krijgt

Opgave 7

Bestudeer het voorbeeld. Een andere docent hanteert voor dezelfde toets de formule .

a

Geef bij deze formule de rekenstappen.

b

Stel een bijpassende formule op voor als functie van .

c

Laat zien dat deze formule voor hetzelfde resultaat oplevert als die in het voorbeeld.

Als je van de functie een grafiek maakt met de grafische rekenmachine, vervang je door X en door Y.

d

Hoe zit dat als je in dezelfde figuur de grafiek van maakt?

Opgave 8

Een winkelier rekent over al zijn producten % btw die hij zelf weer afdraagt aan de overheid. Dat betekent dat van elk artikel de winkelprijs wordt berekend door de kostprijs met te vermenigvuldigen.

a

Stel een formule op voor als functie van .

b

Een klant ziet alleen de winkelprijs. De kostprijs kan hij dan berekenen met een formule van de vorm . Bereken de waarde van de constante in drie decimalen nauwkeurig.

c

Hoeveel procent van de winkelprijs is de kostprijs van elk artikel?

verder | terug