Functies en grafieken > Samengestelde functies
123456Samengestelde functies

Verkennen

Opgave V1

Een vuistregel voor het berekenen van de remweg van een auto die met een gegeven snelheid rijdt, luidt: "Neem de snelheid in kilometer per uur (km/h) en deel dit door 10. Kwadrateer de uitkomst en vermenigvuldig daarna wat je hebt gevonden met 3/4. Je krijgt dan de lengte van de remweg in meter."

a

Bereken de lengte van de remweg bij een snelheid van kilometer per uur. Volg de rekenstappen van de vuistregel.

b

Stel een formule op voor de remweg (in meter) als functie van de snelheid in kilometer per uur (km/h).

Bij een ongeval waarbij een auto voluit moest remmen en zonder botsen tot stilstand is gekomen, meet de politie een remspoor van meter. Daaruit wil men kunnen berekenen hoe hoog de snelheid was waarmee de auto heeft gereden.

c

Hoe doe je dit met de gegeven vuistregel? Bereken die snelheid in kilometer per uur (km/h).

d

Stel een formule op voor de snelheid (in km/h) als functie van de remweg in meter.

verder | terug