Functies en grafieken > Samengestelde functies
123456Samengestelde functies

Testen

Opgave 17

Gegeven zijn de functies , en met , en .

a

Bereken , en .

b

Geef de functievoorschriften van , en .

c

Geef het functievoorschrift van .

d

Waarom heeft de functie alleen een inverse functie als je het domein beperkt tot ?

e

Bepaal het functievoorschrift van .

Opgave 18

Wanneer een voorwerp vanaf een hoogte van meter op aarde valt uit het luchtledige, geldt voor de hoogte boven de grond van het voorwerp met de hoogte in meter en de tijd in seconden.

a

Schrijf als functie van .

b

Bereken in één decimaal nauwkeurig hoeveel seconden het voorwerp over de val vanaf een hoogte van meter doet.

c

Op een andere planeet geldt voor de hoogte van een voorwerp die op  meter los gelaten wordt . Bepaal het functievoorschrift van .

verder | terug