Functies en grafieken > Transformaties
123456Transformaties

Toepassen

Opgave 18Kogelslingeren
Kogelslingeren

Een weggeslingerde kogel beschrijft in een -assenstelsel de baan . Het moment van loslaten ligt op . Dit is bij . en zijn beiden in meter uitgedrukt.

a

Geef geschikte vensterinstellingen zodat je de volledige baan van de kogel op de grafische rekenmachine in beeld kunt krijgen.

b

Bereken hoe ver deze kogelstoter met zijn kogel komt. Geef je antwoord in centimeter nauwkeurig.

c

Na hoeveel meter is de kogel weer even hoog als op het moment van loslaten?

Opgave 19Smiley maken
Smiley maken

Door gebruik te maken van de juiste functies (en vervormingen en verschuivingen) kun je smiley's maken op je grafische rekenmachine. Dat is best een aardige sport en nog leerzaam ook... De smiley hieronder bestaat uit een aantal (soms vervormde en verschoven) halve cirkels. Omdat voor elk punt op een cirkel om de oorsprong met straal geldt: , noem je dit wel de vergelijking van deze cirkel. Om de grafische rekenmachine te kunnen gebruiken zet je de vergelijking om in een functievoorschrift, eigenlijk in twee functievoorschriften. Ga na, dat: .

Deze formules zijn gebruikt om de buitenste cirkel (twee halve cirkels) van de smiley te maken, zoals je ziet. De andere halve cirkels krijg je door de straal kleiner te maken en verschuiven en herschalen toe te passen. Ten slotte zet je het assenstelsel uit.

Maak zelf een smiley en laat een medeleerling bedenken welke formules je hebt gebruikt. Doe daarna het omgekeerde.

verder | terug