Functies en grafieken > Transformaties
123456Transformaties

Verwerken

Opgave 12

Ga uit van de standaardfunctie . De grafieken van de functies kun je door transformatie van deze standaardfunctie krijgen. Geef bij elk van die functies aan welke transformaties dat zijn en geef de bijbehorende formules.

a

b

c

d

Opgave 13

Je ziet vijf keer het venster van de grafische rekenmachine met de basisinstellingen. De standaardfunctie is . De overige grafieken zijn door transformatie van die grafiek ontstaan.

a

b

c

d

Geef bij elke grafiek het juiste functievoorschrift.

Opgave 14

Hier en op het werkblad zie je de grafiek van .
Teken de grafieken van de volgende functies. Schrijf erbij welke transformaties je toepast.

a

b

c

d

Opgave 15

Gegeven is de functie .

a

De grafiek van ontstaat door op de grafiek van een translatie van ten opzichte van de -as en een translatie van ten opzichte van de -as toe te passen. Geef het functievoorschrift en het domein en bereik van .

b

De grafiek van ontstaat door de grafiek van eerst te spiegelen in de -as, vervolgens een translatie van ten opzichte van de -as toe te passen en tot slot nog een translatie van ten opzichte van de -as door te voeren. Geef het functievoorschrift en het domein en bereik van .

c

De grafiek van ontstaat door de grafiek van eerst te vermenigvuldigen met ten opzichte van de -as, vervolgens een translatie van ten opzichte van de -as toe te passen en tot slot nog een translatie van ten opzichte van de -as door te voeren. Geef het functievoorschrift en het domein en bereik van .

Opgave 16

Gegeven is de functie .

a

Toon aan dat de functie te schrijven is als .

b

Door welke transformaties ontstaat de grafiek van uit de grafiek van ? Zijn er meerdere mogelijkheden?

Opgave 17

De grafiek van gaat door het punt en heeft als top de coördinaten . Bereken en .

verder | terug