Functies en grafieken > Transformaties
123456Transformaties

Voorbeeld 1

De rode grafiek is functie met voorschrift .

ontstaat uit door translatie van ten opzichte van de -as.

ontstaat uit door translatie van ten opzichte van de -as.

Let op: stel dat , dan is . Je vervangt dus elke in de formule door . Denk daarbij om de haakjes.

Opgave 3

Werk in het voorbeeld met de applet. Gegeven is de grafiek van functie met een onbekend voorschrift .

a

Maak de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

b

Maak de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

Neem aan dat .

c

Schrijf het voorschrift van op.

d

Schrijf het voorschrift van op.

Opgave 4

Gegeven is de functie .

a

Plot de grafiek van .

b

Schrijf het functievoorschrift van op. Plot de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

c

Schrijf het functievoorschrift van op. Plot de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

verder | terug