Functies en grafieken > Transformaties
123456Transformaties

Voorbeeld 2

De rode grafiek is functie met voorschrift .

ontstaat uit door vermenigvuldiging ten opzichte van de -as met ;

ontstaat uit door vermenigvuldiging ten opzichte van de -as met .

Opgave 5

In het voorbeeld zie je hoe de grafieken van en kunnen ontstaan door die van te vermenigvuldigen in horizontale of verticale richting.

Werk met de applet. Gegeven is de grafiek van functie met een onbekend voorschrift .

a

Maak de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

b

Maak de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

Neem nu aan dat .

c

Schrijf het voorschrift van op.

d

Geef het functievoorschrift van .

e

Oefen dit met andere functies en .

Opgave 6

Gegeven is de functie .

a

Plot de grafiek van .

b

Schrijf het functievoorschrift van op. Plot de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

c

Schrijf het functievoorschrift van op. Plot de grafiek van . Hoe ontstaat de grafiek van uit die van ?

verder | terug