Functies en grafieken > Transformaties
123456Transformaties

Voorbeeld 3

De rode grafiek is die van functie met voorschrift .

De grafiek van ontstaat uit die van door de vier transformaties toe te passen. Bekijk nog eens goed (m.b.v. de schuifbalkjes) welke transformaties je in welke volgorde toepast.

Opgave 7

In de applet in het voorbeeld kun je alle vier de transformaties toepassen op functie . Geef bij elk van de volgende functies aan welke transformaties je moet toepassen om de nieuwe grafiek uit die van te laten ontstaan. (Let op de volgorde!)

Geef bij elk van de volgende functies aan welke transformaties je moet toepassen om de grafiek uit die van te laten ontstaan. (Let op de volgorde!)

a

b

c

d

e

Opgave 8

Schrijf het functievoorschrift op van als de grafiek uit die van ontstaat door de genoemde transformaties.

a

Ten opzichte van de -as met vermenigvuldigen en dan translatie van ten opzichte van de -as toepassen.

b

Ten opzichte van de -as met vermenigvuldigen en dan een translatie van ten opzichte van de -as toepassen.

c

Ten opzichte van de -as een translatie van en dan ten opzichte van de -as een translatie van uitvoeren.

d

Ten opzichte van de -as met vermenigvuldigen, gevolgd door een translatie van ten opzichte van de -as.

e

Ten opzichte van de -as een translatie van , dan ten opzichte van de -as een vermenigvuldiging met en tenslotte een translatie ten opzichte van de -as van toepassen.

verder | terug