Functies en grafieken > Transformaties
123456Transformaties

Testen

Opgave 20

Gegeven is een functie . Welke transformaties moet je toepassen om de grafiek te krijgen van de volgende functies?

a

b

c

Opgave 21

Om de grafiek van goed in beeld te krijgen op de grafische rekenmachine, moet je weten hoe deze ontstaat uit transformatie van de bijbehorende standaardfunctie.

a

Welke standaardfunctie is dat?

b

Welke transformaties moet je op de grafiek van de standaardfunctie toepassen?

c

Schrijf op bij welke vensterinstelling de grafiek van goed in beeld komt.

Opgave 22

Je ziet de grafiek van een functie die door transformatie is ontstaan uit de grafiek van . De grafiek van gaat door het punt .

Schrijf het bijpassende functievoorschrift op.

verder | terug