Asymptoten en limieten > Karakteristieken
12345Karakteristieken

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is functie met .

a

Breng de grafiek op de grafische rekenmachine in beeld met de standaardinstellingen van je venster.

b

De grafiek lijkt een rechte lijn. Waardoor komt dat?

c

Bekijk de grafiek van opnieuw, maar neem nu als venster: . Hoeveel nulpunten heeft de functie?

d

Hoe kun je zeker weten dat je alle nulpunten in beeld hebt?

e

Hoe kun je er achter komen wat je voor de -as moet instellen?

verder | terug