Asymptoten en limieten > Asymptoten
12345Asymptoten

Inleiding

Vooral als je in een functievoorschrift breuken aantreft waarbij de variabele (ook) in de noemer voorkomt, krijg je te maken met problemen rond het delen door of met situaties waarin voor grote waarden de teller en de noemer wel heel groot worden, maar de breuk zelf niet. Dan krijg je te maken met zogenaamde "asymptoten" . Dat zijn lijnen die de grafiek van de functie steeds meer benaderen, maar waar die grafiek nooit mee samenvalt.

Je leert in dit onderwerp:

  • wat asymptoten zijn;

  • op welke manier je de asymptoten van een functie kunt bepalen.

Voorkennis:

  • werken met functies (ook met de grafische rekenmachine) en de bijbehorende notaties gebruiken;

  • nulpunten en toppen als karakteristieken van een functie berekenen;

  • het domein en het bereik van een functie opschrijven.

verder | terug