Asymptoten en limieten > Asymptoten
12345Asymptoten

Testen

Opgave 13

Gegeven is de functie `f` met `f(x)= (4 +2 x) / (x-1)` .

a

Bereken `f(100 )` en `f(text(-)100 )` op vier decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de nulpunten van de grafiek van `f` .

c

Breng de grafiek van `f` in beeld.

d

Schrijf de vergelijkingen van de asymptoten van de grafiek van `f` op.

e

Schrijf het domein en het bereik van `f` op.

Opgave 14

In een biologisch laboratorium is onderzoek gedaan naar de tijd die zaden nodig hebben om voor `50` % te ontkiemen. Proefondervindelijk is een verband tussen temperatuur en kiemtijd gebleken. De kiemtijd `K` is geteld in dagen en de temperatuur `T` is gemeten in °C. Dit verband wordt gegeven door: `K=89/ (T-2)` .

a

Boven welke temperatuur is de helft van de zaden al binnen `10` dagen ontkiemd?

b

Wat is een zinvol domein voor `K` als functie van `T` ?

c

Welke asymptoten heeft de grafiek van deze functie?

d

Welk bereik hoort bij het gekozen domein?

verder | terug