Asymptoten en limieten > Limieten
12345Limieten

Testen

Opgave 16

Gegeven is de functie `f` met `f(x)= (6 +x) / (2 x-1)` .

a

Bepaal de verticale asymptoot van deze functie en schrijf de bijbehorende limieten op.

b

Bereken het nulpunt van de grafiek van `f` .

c

Bereken met behulp van limieten de vergelijking van de horizontale asymptoot van de grafiek van `f` .

d

Schrijf het domein en het bereik van `f` op.

Opgave 17

Hier zie je de grafiek van de functie `g` met `g(x)= (3 x^3-300) / (2 x^2)` . De grafiek lijkt een scheve asymptoot te hebben.

Stel een vergelijking van die scheve asymptoot op en schrijf de bijbehorende limieten op.

verder | terug