Exponentiële functies > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Toepassen

Opgave 14De laatste vier cijfers
De laatste vier cijfers

Bepaal de laatste vier cijfers van .

Opgave 15Vervoerskosten
Vervoerskosten

Een chauffeur moet met een vrachtwagen een traject van kilometer lengte rijden. Zijn firma wil weten bij welke snelheid de totale vervoerskosten het laagst zijn. Een vrachtwagen verbruikt bij een snelheid van kilometer per uur voor elke kilometer liter brandstof. Bij toename van de snelheid neemt het verbruik exponentieel toe: bij elke toename van de snelheid met kilometer per uur stijgt het verbruik per kilometer met %.
Het arbeidsloon van de chauffeur is € 45,00 per uur.
De brandstofkosten zijn € 1,72 per liter.
De totale vervoerskosten bestaan uit brandstofkosten en het arbeidsloon van de chauffeur.

a

Hoeveel bedragen de totale vervoerskosten over het traject bij een snelheid van kilometer per uur?

b

Bereken bij welke snelheid de totale vervoerskosten het laagst zijn. Rond je antwoord af op hele kilometers per uur.

(naar: examen 2001 - I)

verder | terug