Exponentiële functies > Exponentiële groei
123456Exponentiële groei

Testen

Opgave 16

De huurprijs van een woning is in 2014 € 850,00 per maand. Jaarlijks wordt dit bedrag met % verhoogt.

a

Stel een formule op waarmee je de huurprijs (in euro's) na jaar kunt berekenen. Neem in 2014.

b

Hoe groot is de groeifactor in twee decimalen van de maandelijkse huur per  jaar?

c

Bereken het groeipercentage per jaar.

d

Na hoeveel jaar is de huur per maand voor het eerst meer dan verdubbeld?

Opgave 17

Schrijf als één macht.

a

b

c

Opgave 18

Iemand koopt voor € 5000,00 aandelen. In de volgende jaren blijkt dat de aandelen elk jaar % in waarde dalen.

a

Stel een functievoorschrift op voor de waarde van de aandelen , waarin de tijd in jaren sinds de aankoop van de aandelen is.

b

Na hoeveel jaar is de waarde van de aandelen minder dan € 1000,00 geworden?

c

Bereken het groeipercentage per vijf jaar.

d

Met welk getal moet je de waarde na vijf jaar vermenigvuldigen om de waarde na tien jaar te krijgen? Bereken de waarde na tien jaar.

e

Bereken het groeipercentage per tien jaar.

verder | terug