Exponentiële functies > Reële exponenten
123456Reële exponenten

Inleiding

Tot nu toe kun je bij exponentiële groei eigenlijk alleen wat zeggen op tijdstippen die gehele positieve waarden hebben. En dat is natuurlijk niet wenselijk, je wilt weten hoeveel bacteriën er zijn na `1,5`  uur, of `2,3`  uur voor het begintijdstip.
Je gaat nu kijken hoe het met gebroken en/of negatieve exponenten zit.
Dat levert weer een paar nieuwe rekenregels voor machten op...
In het algemeen zul je leren werken met alle mogelijke reële exponenten.

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met gebroken en/of negatieve exponenten;

  • groeifactoren omrekenen naar kleinere tijdseenheden;

  • alle rekenregels voor het werken met machten;

  • exponentiële vergelijking met de grafische rekenmachine oplossen.

Voorkennis:

  • werken met formules voor exponentiële groei en afname;

  • de rekenregels voor het vermenigvuldigen en delen van machten en voor machten van machten;

  • werken met functies en grafieken.

verder | terug