Exponentiële functies > Reële exponenten
123456Reële exponenten

Toepassen

Opgave 13Radioactiviteit
Radioactiviteit

Het element radium-228 is radioactief. Het vervalt tot het niet-radioactieve radium-224. Van een willekeurige hoeveelheid radium-228 wordt in twee jaar `19` % omgezet in radium-224. Een laboratorium had in het jaar 2001 nog `1000` mg radium-228.

a

Geef een formule van `R` , de hoeveelheid radium-228 in mg, na `t` jaar met `t=0` op het moment dat er 1000 mg radium-228 aanwezig was.

b

Bereken hoe lang het duurt (tot op een maand nauwkeurig) totdat er van de `1000` mg radium-228 `200` milligram omgezet is in radium-224.

c

Bereken hoe lang het duurt voortdat de helft van de aanwezige radium-228 omgezet is in radium-224.

d

Schat met behulp van je antwoord op c hoelang het duurt tot `750` milligram radium-228 is omgezet in radium-224.

Opgave 14Fukushima
Fukushima

Bij de kernramp van Fukushima in 2011 zijn er radioactieve stoffen vrijgekomen, waaronder Cesium-134. De halveringstijd van deze radioactieve stof is twee jaar.

a

Hoeveel procent is er drie jaar later nog over van deze stof? Rond je antwoord af op één decimaal nauwkeurig.

b

Na hoeveel jaar is er nog `0,1` % van de vrijgekomen Cesium-134 over?

verder | terug