Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Toepassen

Opgave 13Priemfactoren
Priemfactoren

Een getal is een priemgetal als het alleen deelbaar is door `1` en door zichzelf, maar niet door een ander getal.
De eerste priemgetallen zijn: `2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...`
Ieder geheel getal kun je schrijven als een product van priemgetallen. Dit noem je priemfactorontbinding.
Enkele voorbeelden: `14 =2*7` , `27=3^3` , `147=3*7^2` en `200=2^3*5^2` .

a

Ontbind de volgende getallen in priemfactoren: `26` , `25` , `144` , `127` , `202` .

b

Gebruik priemfactorontbinding en de eigenschappen van machten en exponenten om de volgende breuken te herleiden.

  • `((126)^2*(3773))/(sqrt(81)*343*693)`

  • `((5)^(text(-)2)*(19600)^(1/2))/(91)`

  • `((1080)^(1/3)*sqrt(5^(4/3)))/((1296)^(1/4))`

verder | terug