Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Voorbeeld 1

Je ziet enkele berekeningen met behulp van de eigenschappen van machten.

  • `(1/3) ^(text(-)4)= (1/(3^1)) ^(text(-)4)= (3^(text(-)1)) ^(text(-)4)=3^4=81`

  • `8^ (2/3) = (8^ (1/3)) ^2= (root[3] (8 )) ^2=2^2=4`

  • `16^(1,5)=16^ (1 +1/2) =16^1*16^ (1/2) =16 *sqrt(16 )=16 *4 =64`

  • `27^ (text(-) 2/3) = (27^ (1/3) ) ^(text(-)2)= (root[3](27 )) ^(text(-)2)=3^(text(-)2)=1/(3^2)=1/9`

Opgave 3

Bereken met behulp van de eigenschappen van machten.

a

`3^(text(-)2)`

b

`81^ (1/4)`

c

`8^ (1 2/3)`

d

`2^(text(-)3)*2^7`

e

`(3^(text(-)12)) ^ (1/4)`

f

`(2^ (1/2)) ^10`

verder | terug