Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Voorbeeld 2

Je ziet hoe je `2x^ (text(-)1 1/2)` kunt schrijven zonder negatieve en/of gebroken exponenten:

`2x^ (text(-)1 1/2) = 2*1/(x^ (1 1/2))=2/ (x^1*x^ (1/2)) =2/ (xsqrt(x))`

Opgave 4

Schrijf de machten van `x` zonder negatieve en/of gebroken exponenten.

a

`2 x^ (2 1/3)`

b

`(3 x^(text(-)1)) / (2 x)`

c

`4 x^ (text(-)3/4)`

d

`2x^(1/2)`

verder | terug