Exponentiële functies > Exponenten en machten
123456Exponenten en machten

Voorbeeld 4

Gegeven is de functie `f(x)=0,5^ (2 x-1)` .
Schrijf deze functie in de standaardvorm `f(x)=b*g^x` .

> antwoord

Met de eigenschappen van machten vind je:

`f(x)=0,5^ (2 x-1) =0,5^ (2 x) *0,5^(text(-)1)= (0,5^2) ^x*2 =2 *0,25^x`

Dit functievoorschrift is nu in de vorm `f(x)=b*g^x` en dit is een standaardvorm voor formules waarbij sprake is van exponentiële groei. Het begingetal is `2` en de groeifactor is `0,25` .

Opgave 6

Gegeven is `f` door `f(x)=12 *3^ (text(-)0,5 x+1)` .

Laat zien dat dit een functie is van de vorm `y=b*g^x` en bereken `b` en `g` exact.

verder | terug