Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Toepassen

Opgave 13Waterverontreiniging
Waterverontreiniging

In het water van een meer is verontreiniging ontdekt. Er wordt op een bepaald moment mg/L (milligram per liter) van een bepaalde stof in het water aangetroffen. Gelukkig wordt deze stof op natuurlijke wijze afgebroken. De stof kan worden gemeten met een nauwkeurigheid van gehele mg/L. Het blijkt dat de concentratie exponentieel vervalt met 20% per dag.
Als de concentratie onder de mg/L komt, mag je zeggen dat de stof verdwenen is. Wanneer is dat het geval? Rond af op uren nauwkeurig.

Opgave 14De wet van Moore
De wet van Moore

Het Amerikaande bedrijf Intel is een zeer grote producent van computerchips. Gordon Moore was in 1968 één van de oprichters van het bedrijf. Deze opgave gaat over het aantal transistoren in een computerchip. (Een transistor is een elektronisch onderdeel van een chip.) In 1965 deed Moore daar een voorspelling over: Het aantal transistoren in een computerchip zal tussen 1965 en 1975 exponentieel groeien. Moore heeft meer dan gelijk gekregen: de voorspelling is zelfs tot het jaar 2010 uitgekomen! Zijn voorspelling is men de Wet van Moore gaan noemen. In de tabel zie je hoeveel transistoren er in de chips van Intel zitten. Ook zie je in welk jaar die chips op de markt zijn gebracht.

introductiejaar naam chip aantal transistoren
1971 4004 2250
1982 286 120000
1993 Pentium I 3100000
2000 Pentium IV 42000000
2014 Ivy Bridge 4,31 miljard

In de tabel zie je dat het aantal transistoren tussen 1971 en 1982 met toeneemt.

a

Stel dat het aantal transistoren in de jaren daarna lineair toe zou nemen met per jaar. In welk jaar zou dan het aantal van transistoren per chip zijn bereikt? Licht je antwoord toe.

b

In werkelijkheid is de toename dus exponentieel. Zo is in de periode van 1971 tot 2000 het aantal transistoren per chip toegenomen van tot miljoen.

Bereken hiermee de groeifactor per jaar in vier decimalen nauwkeurig.

De Wet van Moore in formulevorm is: . Hierin is het aantal transistoren per chip en de tijd in jaren met in 1971. In de Ivy Bridge chip zitten volgens de tabel miljard transistoren. Dat aantal transistoren wijkt af van de voorspelling volgens de Wet van Moore.

c

Bereken hoeveel procent dit aantal afwijkt van de voorspelling volgende de formule van de Wet van Moore.

d

Met behulp van de formule kun je een berekening maken wanneer er miljard transistoren in een computerchip zitten. Bereken in welk jaar dit volgens deze formule het geval is.

bron: examen wiskunde A havo 2005, eerste tijdvak

verder | terug