Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Voorbeeld 3

Een exponentiële functie heeft de vorm . De grafiek gaat door de punten en . Stel het bijpassende functievoorschrift op. Rond en af op twee decimalen.

> antwoord

Er zijn twee algebraïsche methoden om dit te doen:

Methode 1:
Eerst de groeifactor bepalen.
Als van naar gaat wordt vermenigvuldigd met .
Voor geldt daarom en dus .
Nu kun je berekenen.

Conclusie: .

Methode 2:
Uit volgt: . Uit volgt: .
De onderste vergelijking geeft: .
En dus: .
Hiermee bereken je en dan ga je verder zoals bij de eerste methode.

Opgave 6

In het Voorbeeld 3 wordt uitgelegd hoe je het functievoorschrift opstelt van een exponentiële functie als twee punten van de grafiek zijn gegeven.

Stel het voorschrift op van de exponentiële functie waarvan de grafiek door de punten en gaat. Rond af op twee decimalen en op helen.

verder | terug