Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Verkennen

Opgave V1

Gegeven is de functie .

a

Welke snijpunten heeft de grafiek van met de assen?

b

Heeft extremen?

c

Heeft de grafiek van een asymptoot. Zo ja, geef de vergelijking van de asymptoot.

d

Welke karakteristieken hebben functies van de vorm ? En hoe hangen die af van de waarden van ?

verder | terug