Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Testen

Opgave 15

Een bepaalde hoeveelheid groeit vanaf volgens .

a

Hoe zie je aan het functievoorschrift dat er echt van toename sprake is?

b

Vanaf welke waarde van (in drie decimalen nauwkeurig) is de hoeveelheid % groter geworden dan op ?

c

Neem aan dat ook voor deze hoeveelheid met % per tijdseenheid groeide. Voor welke waarden van is de hoeveelheid kleiner dan ?

Opgave 16

Iemand betaalt op 1 januari 2010 een huur van € 850,00 per maand. Jaarlijks wordt in januari zijn huur met % verhoogd.

a

Stel het functievoorschrift op voor de huur per maand afhankelijk van de tijd in jaren na 2000.

b

Vanaf welke datum is de huur hoger dan € 1000,00 per maand?

Opgave 17

De grafiek van een exponentiële functie gaat door de punten en .

Stel een bijpassend functievoorschrift op.

verder | terug