Exponentiële functies > Exponentiële functies
123456Exponentiële functies

Testen

Opgave 15

Een bepaalde hoeveelheid `H` groeit vanaf `t=0` volgens `H(t)=200 *1,03^t` .

a

Hoe zie je aan het functievoorschrift dat er echt van toename sprake is?

b

Vanaf welke waarde van `t` (in drie decimalen nauwkeurig) is de hoeveelheid `200` % groter geworden dan op `t=0` ?

c

Neem aan dat ook voor `t=0` deze hoeveelheid met `3` % per tijdseenheid groeide. Voor welke waarden van `t` is de hoeveelheid kleiner dan `0,01` ?

Opgave 16

Iemand betaalt op 1 januari 2010 een huur van € 850,00 per maand. Jaarlijks wordt in januari zijn huur met `5,5` % verhoogd.

a

Stel het functievoorschrift op voor de huur per maand `H(t)` afhankelijk van de tijd `t` in jaren na 2000.

b

Vanaf welke datum is de huur hoger dan € 1000,00 per maand?

Opgave 17

De grafiek van een exponentiële functie `f=b*g^x` gaat door de punten `(2 , 80 )` en `(8 , 200 )` .

Stel een bijpassend functievoorschrift op.

verder | terug