Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Testen

Opgave 17

Bekijk de volgende functies en .

a

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren om de grafiek van te krijgen uit de grafiek van .

b

Geef de vergelijking van de asymptoot van de grafiek van . Geef ook het domein en bereik.

c

Los op: .

Opgave 18

Gegeven is functie met .

a

Welke twee transformaties moet je uitvoeren om de grafiek van de te krijgen uit de grafiek van .

b

Hoe kun je aan het functievoorschrift van zien dat de grafiek stijgt?

c

Welke lijn is asymptoot van de grafiek van ? Wat is het bereik van ?

d

Bereken het snijpunt van de grafiek van met de -as. Rond af op twee decimalen.

e

Los op: . Geef je antwoord in twee decimalen.

Opgave

Los algebraïsch op.

a

b

Opgave 19

Gegeven zijn de functies en .

a

Geef het bereik van de functies en .

b

Los op: . Rond het antwoord af op twee decimalen.

c

Voor welke heeft de vergelijking geen oplossingen?

d

De lijn snijdt de grafiek van in het punt en de grafiek van in het punt . Bereken de lengte van lijnstuk .

e

De lijn snijdt de grafiek van in het punt en de grafiek van in het punt . Bereken de lengte van lijnstuk in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug