Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Testen

Opgave 17

Bekijk de volgende functies `f(x)=2^x` en `g(x)=3 *2^x-7` .

a

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren om de grafiek van `g` te krijgen uit de grafiek van `f` .

b

Geef de vergelijking van de asymptoot van de grafiek van `g` . Geef ook het domein en bereik.

c

Los op: `g(x)≥100` .

Opgave 18

Gegeven is functie `f` met `f(x)=text(-)1,5 * (1/2) ^(x-1)+5` .

a

Welke twee transformaties moet je uitvoeren om de grafiek van de `f` te krijgen uit de grafiek van `y=(1/2)^x` .

b

Hoe kun je aan het functievoorschrift van `f` zien dat de grafiek stijgt?

c

Welke lijn is asymptoot van de grafiek van `f` ? Wat is het bereik van `f` ?

d

Bereken het snijpunt van de grafiek van `f` met de `x` -as. Rond af op twee decimalen.

e

Los op: `f(x)≤0` . Geef je antwoord in twee decimalen.

Opgave

Los algebraïsch op.

a

`1/2* (1/3) ^x>1/18`

b

`5^ (x-2) < 1/5sqrt(5)`

Opgave 19

Gegeven zijn de functies `f(x)=2^x-2` en `g(x)= (1/2) ^ (x-1) +2` .

a

Geef het bereik van de functies `f` en `g` .

b

Los op: `g(x)≤5` . Rond het antwoord af op twee decimalen.

c

Voor welke `p` heeft de vergelijking `f(x)=p` geen oplossingen?

d

De lijn `x=text(-)3` snijdt de grafiek van `f` in het punt `A` en de grafiek van `g` in het punt `B` . Bereken de lengte van lijnstuk `AB` .

e

De lijn `y=7` snijdt de grafiek van `f` in het punt `C` en de grafiek van `g` in het punt `D` . Bereken de lengte van lijnstuk `CD` in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug