Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Theorie

Elke getransformeerde exponentiële functie heeft een functievoorschrift dat kan worden geschreven in de vorm `f(x)=b*g^x+d` .
Hierbij moet je soms gebruikmaken van de rekenregels voor machten. De grafiek van `f` is te tekenen door op die van de standaardfunctie `y=g^x` de volgende transformaties toe te passen:

  • vermenigvuldiging ten opzichte van de `x` -as met factor `b` ;

  • translatie ten opzichte van de `x` -as met `d` eenheden.

De grafiek van `f` heeft daarom als horizontale asymptoot de lijn `y=d` . Het eventuele nulpunt vind je door `b*g^x+d=0` op te lossen. Vaak heb je daarvoor de rekenmachine nodig.

verder | terug