Logaritmische functies > Logaritmen
123456Logaritmen

Toepassen

Opgave 15Geldwaarde van huizen
Geldwaarde van huizen

Iemand koopt op 1 juli 2014 een huis van € 250000,00. In de krant heeft hij gelezen dat de afgelopen vijftig jaar de waarde van de huizen gemiddeld met `7` % per jaar gestegen is.
Neem aan dat de waardestijging elk jaar hetzelfde was.

a

Hoeveel bedroeg de waarde van het huis op 1 juli 1995?

b

Hoeveel jaar geleden was het huis € 200000,00 waard? Schrijf je antwoord als een logaritme en benader het daarna in jaren nauwkeurig.

c

Bereken ook hoeveel jaar geleden het huis nog € 50000,00 waard was. Schrijf het antwoord als een logaritme.

verder | terug