Logaritmische functies > Logaritmen
123456Logaritmen

Verwerken

Opgave 9

Welke van de logaritmen zijn eenvoudig zonder rekenmachine te berekenen? Bereken deze logaritmen. Bereken ook de overige logaritmen en rond af op één decimaal.

a

`\ ^4log(64 )`

b

`\ ^4log(400 )`

c

`\ ^ (1/3) log(60 )`

d

`\ ^ (1/3) log(81 )`

e

`\ ^ (1/3) log(1/81)`

f

`\ ^(0,1)log(1000000 )`

Opgave 10

Bereken en rond af op drie decimalen.

a

`\ ^(2,5)log(100 )`

b

`\ ^(0,7)log(20 )`

c

`\ ^(2,3)log(0,05 )`

d

`\ ^(15,2)log(2,3 )`

Opgave 11

Geef bij de logaritmen steeds aan tussen welke twee opeenvolgende gehele getallen ze liggen.

a

`\ ^6log(30 )`

b

`\ ^3log(70 )`

c

`\ ^ (1/2) log(10 )`

d

`\ ^ (1/3) log(0,01 )`

Opgave 12

Schrijf de oplossing van de vergelijkingen als logaritme, maar ook afgerond op één decimaal.

a

`10 *10^x=0,1`

b

`0,5 *2^x=30`

c

`54 *0,8^t=27`

Opgave 13

Schrijf de oplossingen van de vergelijkingen als logaritme, maar ook afgerond op twee decimalen.

a

`15*0,4^x + 7 = 52`

b

`17*4^x+9=400`

c

`15*2^x-3=0`

Opgave 14

Een kolonie bacteriën groeit exponentieel met groeifactor `2` per uur.

Bereken in minuten nauwkeurig hoelang het duurt voordat de kolonie zich heeft verdrievoudigd. Maak bij de berekening gebruik van een logaritme.

verder | terug