Logaritmische functies > Logaritmen
123456Logaritmen

Testen

Opgave 16

Bereken de volgende logaritmen exact.

a

`\ ^2log(sqrt(32 ))`

b

`\ ^ (1/3) log(27 )`

Opgave 17

Geef bij de volgende logaritmen eerst aan tussen welke opeenvolgende gehele getallen ze liggen. Geef daarna een benadering in drie decimalen.

a

`\ ^2log(513 )`

b

`\ ^(0,4)log(25 )`

Opgave 18

Los de volgende vergelijkingen op. Schrijf de oplossing als logaritme en geef daarna een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

a

`6 *4^x=35`

b

`1050 *1,08^t=1800`

Opgave 19

In een tank zit `150` liter verontreinigde vloeistof. Deze vloeistof wordt verwijderd door spoelen met water. Hierdoor verdwijnt elke keer `15` % van de vloeistof. Men wil stoppen met spoelen als er minder dan `10` liter verontreinigde vloeistof over is.

Bereken hoe vaak men moet spoelen. Schrijf het antwoord als logaritme en geef een benadering van deze logaritme.

verder | terug