Logaritmische functies > Eigenschappen
123456Eigenschappen

Inleiding

Je hebt nu wel het begrip logaritme leren kennen als oplossing van een exponentiële vergelijking, maar nog geen methode gezien om willekeurige logaritmen rechtstreeks te bepalen (benaderen) met de rekenmachine.
Er zit wel een functie [LOG] op, maar daarmee kun je nog niet op alle rekenmachines voor elk willekeurig grondtal de logaritme van een getal vinden. Je hebt de eigenschappen van logaritmen nodig. Die ga je nu bekijken. Tegenwoordig hebben de meeste rekenmachines wel een mogelijkheid om de logaritme van een willekeurig grondtal meteen te vinden.

Je leert in dit onderwerp:

  • eigenschappen van logaritmen gebruiken;

  • logaritmen berekenen met de grafische rekenmachine;

  • exponentiële en logaritmische vergelijkingen algebraïsch oplossen.

Voorkennis:

  • werken met het begrip logaritme;

  • logaritmen bepalen vanuit exponentiële vergelijkingen.

verder | terug