Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
123456Logaritmische vergelijkingen

Verwerken

Opgave 9

Maak de grafiek van de functie .

a

Schrijf het domein, het bereik en de asymptoot van op.

b

Los algebraïsch op: .

Opgave 10

Maak de grafiek van de functie .

a

Schrijf het domein, het bereik en de asymptoot van op.

b

Los algebraïsch op: .

Opgave 11

Los algebraïsch op.

a

b

c

d

e

f

Opgave 12

Gegeven zijn de functies en .

a

Bepaal van beide functies het domein, het bereik en de asymptoot.

b

Los algebraïsch op: .

c

Los op: .

d

Los op: .

Opgave 13

Druk uit in .

a

b

Opgave 14

Gegeven is de functie .

a

Geef de vergelijking van de asymptoot van .

b

Bereken exact de coördinaten van het snijpunt van de grafiek van met de lijn .

c

Bereken exact de coördinaten van het snijpunt van de grafiek van met de lijn .

verder | terug